top of page
Ny sesong.jpg

Velkommen til ny sesong!

Sesongen 2023/2024 skal bli en musikalsk fest. I post-pandemiens tid trenger vi oppmuntring, og vi har derfor ansporet oss selv gjennom å gi sesongen temaet 

oppdrift. Bredden og variasjonen skal fremdeles særmerke våre programmer, men til hver av sesongens syv konserter har vi knyttet et positivt ladet ord som kan gi oss følelsen av oppdrift. Med det har vi samtidig pålagt oss selv å finne musikken vi best mener beskriver dette.

bottom of page