top of page

Meny

Foto: Bård Gundersen

Det Norske Kammerorkester (heretter kalt DNK) er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bruker våre nyhetsbrev, hjemmesider og andre digitale publikasjoner og underliggende tjenester som Det Norske Kammerorkester publiserer (i det følgende også omtalt som 'digitale løsninger'), og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger. 

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg godt kjent med denne personvernerklæringen. Ved å ta i bruk våre publikasjoner og tjenester godkjenner du vår behandling av personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og innen de rammer som følger av gjeldende lovgivning. 

1. Behandlingsansvarlig 

DNK er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med de digitale abonnementstjenestene. 

2. Personopplysninger

2.1. Opplysninger du selv gir oss

Vi behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel når du oppretter en brukerprofil, oppgir opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer- for eksempel gjennom samtaler med oss ved bestilling av abonnement, eller som abonnent på våre nyhetsbrev. 

2.2. Opplysninger vi samler inn når du bruker våre tjenester

Når du bruker våre digitale tjenester, registrerer DNK din aktivitet, og for å sikre teknologisk funsjonalitet må vi hente inn noe informasjon fra enheten du bruker når du besøker våre digitale løsninger, for eksempel informasjon om IP-adresse, operativsystem, nettleser og nettverk. 

Vi samler videre informasjon om bruk og trafikk, for eksempel informasjon om innloggings- og brukshistorikk, samt informasjon om nyhetsbrevabonnement, herunder hvilke nyhetsbrev som sendes til deg.

2.3. Særlig om bruk av cookies

DNK bruker for tiden ikke cookies som del av sitt analyseverktøy. Om vi velger å bruke dette som verktøy senere, vil informasjon og aksept om dette ligge tilgjengelig som del av våre digitale tjenester. 

3. Vår bruk av personopplysninger 

Vi bruker personopplysninger du har oppgitt for å kunne gi deg de digitale abonnementstjenestene og for å kunne kommunisere med deg om disse. Videre bruker vi innloggings- og brukshistorikk til å kunne tilpasse innhold, forbedre våre tjenester og for å forebygge og avdekke misbruk. 

3.1. Markedsføring

Hvis du er eller har vært abonnent, prøveabonnent eller har registrert brukerprofil på andre måter som for eksempel for å motta nyhetsbrev, kan du gjennom vilkårene ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon og markedsføring som kunde. Vi kan da fortsette å sende deg henvendelser basert på samtykket du har gitt, inntil du selv gir beskjed om at slik kommunikasjon ikke ønskes lenger. 

Hvis du ikke har registrert en brukerprofil hos oss eller oppgitt dine kontaktdata i forbindelse med et kundeforhold, vil vi bare sende nyhetsbrev og elektronisk markedsføring hvis du eksplisitt har samtykket til å motta slike henvendelser. 

Du kan når som helst velge å trekk tilbake slikt samtykke. Dette kan gjøres ved å kontakte adm@kammerorkesteret.no 

4. Utlevering av personopplysninger 

Personopplysninger kan utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. 

5. Vår håndtering av personopplysninger 

Kun autorisert personell hos DNK eller hos underleverandør har tilgang til personopplysninger. Våre underleverandører er typisk leverandører av drifts- og logistikktjenester, Tilgang til personopplysninger er sikret med adgangskontroll og passord. 

Vi har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet for å sikre at vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. 

Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette for å levere tjenester til deg i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning. Du har også rett til å motta kopi av de personopplysninger vi har om deg på et elektronisk format egnet for dataportabilitet. Denne retten omfatter kun data du selv har gitt oss. 

7. Endring av denne personvernerklæringen

DNK kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen har virkning fra siste revisjonsdato. 

Samtlige kunder som DNK har e-postadresser til, vil bli tilsendt kopi av den gjeldende personvernerklæringen. Vi anbefaler likevel at du leser personvernerklæringen jevnlig når du besøker våre digitale løsninger. 

8. Henvendelser

Hvis du vil ha mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på adm@kammerorkesteret.no 

Personvernerklæring for
Det Norske Kammerorkester

Oppdatert 31.mai, 2018

bottom of page