top of page

Meny

NorskKammerorkester_Haydn_Sentralen_4182

Foto: Bård Gundersen

Talentutvikling 
for ny generasjon strykere

Det å bli musiker på et høyt nivå som både vi og de øvrige norske profesjonelle ensembler er på, krever enormt mye, og alle er avhengige av hverandre i utviklingen av den som viser talent. Helt fra kulturskolen og videre frem til høyere utdanning kreves et stort individfokus, der elevene må følges tett opp. Dette setter krav til både eleven selv og ikke minst kvaliteten i apparatet rundt. Med våre utdanningsprogrammer ønsker vi å være en brikke i dette sammensatte maskineriet, og med det bidra til å skape det vi alle drømmer om: de aller beste konsertopplevelsene.

NorskKammerorkester_UA_feb2020_0928.jpg

Stipendiatprogram

Det å satse på unge og kommende generasjoner musikere er å investere i orkesterets egen fremtid. Gjennom et tett og godt samarbeid med Norges musikkhøgskole har vi et eget stipendiatprogram der studenter på masternivå får mulighet til å spille med Det Norske Kammerorkester i utvalgte produksjoner gjennom de to årene studiet varer. Målet er å gi unge, motiverte musikere på et høyt nivå mulighet til å tilegne seg arbeidserfaring og inspirere dem til å satse på en karriere som profesjonelle orkestermusikere. Mange av orkesterets nåværende musikere har startet sin karriere i orkesteret nettopp gjennom denne ordningen. Studiet er svært attraktivt og trekker til seg studenter fra hele verden.

NorskKammerorkester_Haydn_Sentralen_5102
Norsk%20Kammerorkester_UA_Pekka_6845_edi
NorskKammerorkester_Haydn_Sentralen_3154

Veiviserprogram
for unge musikere

I 2018 etablerte vi med støtte fra Sparebankstiftelsen et nytt talentutviklingsprogram. Dette tilbudet henvender seg spesielt til yngre utøvere i aldersgruppen 16-22 år. Gjennom prøvespill kvalifiserer de seg for opptak til det vi har valgt å kalle Veiviserprogrammet. Her møter de unge musikerne orkesterets egne musikere som mentorer. Hver elev får sin egen veileder og gjennom et program som både inneholder forberedelse til produksjonene, undervisning underveis og evaluering i etterkant, blir elevene tatt med inn i orkesterproduksjonene på lik linje med orkesterets øvrige musikere. I tillegg blir de en del av et mindre ensemble der de spiller kammermusikk sammen med mentorene. Vi har siden programmet startet hatt tre-fire unge musikere inne i ordningen til enhver tid. Hver enkelt er med i en periode på et-to år, avhengig av alder og utvikling. Målet er å gi elevene best mulig kompetanse for videre studier på høyskolenivå, og at vi vil møte dem igjen etter dette som mulige fremtidige musikere i vårt eget orkester, eller se dem i andre orkestre. 

IMG_2078.JPG
bottom of page