top of page

Ny CD: Le Bourgeois Gentilhomme


Det Norske Kammerorkester under ledelse av kunstnerisk leder Terje Tønnesen har denne uken lansert en ny CD med musikalske versjoner av 'Le Bourgeois Gentilhomme', komponsert av Jean-Baptiste Lully og Richard Strauss.

Strauss' «Bürger als Edelmann» er direkte inspirert av Lullys «Le bourgeois gentilhomme», musikken beskriver de samme situasjonene og i flere av satsene brukes Lullys musikk som utgangspunkt. Likevel er disse verkene - skrevet med nesten 250 år mellomrom - aldri utgitt sammen før, antagelig på grunn av avstanden mellom komposisjonene, både i tid og spillestil: Moderne orkestre spiller Strauss og spesialiserte barokkorkestre spiller Lully. «Vi mener at det ligger en spenning, en tilstedeværelse, i det at de samme menneskene med de samme instrumentene prøver å gjenskape noe av ’klangen’ fra disse vidt forskjellige epokene. I Det Norske Kammerorkester ønsker vi at våre utgivelser skal stå for det unike som gjør en utgivelse meningsfylt. Jeg tenker ikke på superhøyt spillenivå, selv om det også er et mål, men mer på konteksten musikken presenteres i», sier Terje Tønnesen.

bottom of page