top of page

Meny

Foto: Bård Gundersen

Våre bidragsytere er: 

Kulturdepartementet 

Departementet er orkesterets viktigste bidragsyter med et årlig tilskudd i 2017 
på NOK 9,4 mill. 

Venneforeningen

Det Norske Kammerorkesters venner bidrar jevnlig med midler til driften. Foreningen
har finansiert innkjøp av pauker, plateinnspillinger og andre gaver til vår virksomhet.

Samarbeidspartnere

Vår virksomhet hadde ikke vært mulig uten vesentlige bidrag fra det offentlige og private.

bottom of page