Meny

Beethoven_NY_edited.jpg

Medvirkende

 

Fargespill 

Musikere fra Det Norske Kammerorkester

Da vi planla Beethoven-jubileet i 2020, var en av våre store satsinger en moderne versjon av siste sats i Beethovens 9. symfoni. Satsen og temaet står som et ikon i vesteuropeisk musikk, samtidig som Schillers tekst bærer mye av verdiene vi i dag etterstreber i en global verden.

Hvordan ville dette materialet oppfattes i ensemblet Fargespill? Dette ensemblet samler unge fra hele verden, bosatt i Norge, og intensjonen er å bruke musikk, dans og andre kunstuttrykk som del av det å finne sin plass i et nytt land.

I prosjektet A Kiss for all the World tar ungdommene med seg sin egen kulturelle tradisjon – godt blandet med dagens populærkulturelle identitet – og med det som utgangspunkt, vil de forvalte og forme Beethovens hymne til gleden i sitt eget bilde. Dette gjør de i tett samarbeid med noen av Kammerorkesterets egne musikere og hele det sterke teamet bak Fargespill, med musikeren Ole Hamre i spissen. Sammen har vi og Fargespill utformet en helt ny forestilling bygget på Beethovens humanistiske grunnsyn, med Schillers tekst og Beethovens ulike temaer fra den siste satsen i hans siste symfoni. 

Hvordan Beethoven finner gjenklang i dagens multikulturelle verden får du oppleve i  operaen denne kvelden. 

170322-DNK-rod-04.png

«A Kiss for all the World»

Søndag 23. januar kl. 18.00

Hovedscenen, Den Norske Opera og Ballett