Meny

NorskKammerorkester_Pekka_Sentralen_1695.jpg

Foto: Bård Gundersen

Det Norske Kammerorkester

Det Norske Kammerorkester har fra starten i 1977 utviklet seg til å bli et av de fremste kammerorkestre internasjonalt. Orkesteret har gjestet konsertsaler over store deler av Europa, USA, og Asia flere ganger. Med mer enn 40 innspillinger er det meste av repertoaret for strykeorkester er spilt inn, i tillegg til et omfattende solistrepertoar med utøvere som Leif Ove Andsnes, Truls Mørk, Terje Tønnesen, Lars Anders Tomter og Tine Thing Helseth. Det er blitt mange utmerkelser og priser både nasjonalt og internasjonalt, blant annet fire Spellemannspriser. 

 

Orkesteret har egne konsertserier i Oslo der Universitetets aula er orkesterets hovedarena. I tillegg drives det en omfattende konsertvirksomhet der orkesterets mål er å være til stede for hele landet. Dette skjer gjennom turneer, festivaler, samt ulike konsertserier med lokale og regionale samarbeidspartnere. Ambisjonen om å nå ulike publikumsgrupper skjer gjennom samarbeid med artister og aktører fra ulike sjangre, egne konserter tilrettelagt for barn og unge, produksjoner for Den Kulturelle Skolesekken, samt orkesterets egen arena for unge voksne; Klubb Klassisk.

 

Det Norske Kammerorkester er et prosjektorkester satt sammen av de aller fremste norske strykere og blåsere. Orkesteret utvikler hele tiden sin egen spillestil og orkesterkultur, og de siste årene har orkesteret jobbet med nye formidlingsmetoder der fremførelser gjennom utenatspilling har stått sentralt. Dette har bidratt til å styrke orkesterets posisjon som en internasjonalt viktig aktør som fornyer av den klassiske musikktradisjonen.

 

Pekka Kuusisto er orkesterets kunstneriske leder, en stilling han overtok i august 2021 etter Terje Tønnesen som var kunstnerisk leder siden starten i 1977. I tillegg hadde Iona Brown lenge en fremtredende rolle som kunstnerisk leder. Orkesteret har også hatt en rekke gjesteledere som Leif Ove Andsnes, Isabelle van Keulen, Martin Fröst, François Leleux, Steven Isserlis og Anthony Marwood.