top of page

Meny

nacht.jpg

Foto: Kyrre Lien

Det Norske Kammerorkesters musikerkollektiv består av 26 fremragende strykere, de aller fleste av dem frilansmusikere med karriere både nasjonalt og internasjonalt. Orkesteret bygges rundt disse dedikerte musikerne som har forpliktet seg til å prioritere Kammerorkesteret som sin viktigste kunstneriske aktivitet videre fremover. Med det vil musikerne spille vesentlig flere produksjoner og dermed gjøre orkesteret mer gjenkjenbart også for vårt publikum. Samtidig vil kollektivet bidra til å gi nye muligheter for ytterligere kunstnerisk vekst. 


Musikere
i Musikerkollektivet

Cello

bottom of page