top of page

Meny

johnadams_margarettamitchell_72_edited.jpg

Fem ting du - kanskje - ikke visste om John Adams

Foto: Margaretta Mitchell

John Adams er en av sin generasjons viktigste og mest innovative komponister på den klassiske musikkscenen. Adams’ verkliste overskrider mange sjangre, og i tillegg til å skape noen av de mest ikoniske operaene, har musikken hans gitt uvurderlige bidrag over hele spekteret – fra musikkteater og symfoniske verk til kammermusikk. Bli bedre kjent med hans liv og musikk. 

Post-minimalist

John Adams kalles ofte en andregenerasjons minimalist som fortsetter i sporet etter Terry Riley, Steve Reich og Philip Glass – de som definerte stilen med dens rytmiske, energiske figurer og tonale harmonikk. Selve begrepet ‘minimalisme’ er lånt fra den visuelle kunstbevegelsen av samme navn, og det ble brukt på en musikalsk stil som oppsto i USA på slutten av 1960-tallet. Det som blir omtalt som minimalistisk musikk kjennetegnes av en stadig gjentagelse av enkle rytmiske eller melodiske motiver som gjennomgår gradvise forandringer. I andre halvdel av 1900-tallet fikk stilen større utbredelse innenfor mange forskjellige sjangere som for eksempel jazz. 

Adams selv startet som en av de store innen minimalisme, men musikken hans er mer treffende beskrevet som post-minimalistisk, ettersom han utviklet seg raskt fra 70-tallsminimalismens statiske rytmer, til også å inkludere den klassiske musikkens dramatiske spenningskurver. Dette har gjort ham til en spennende brobygger der han  har videreutviklet uttrykksformen og  bygget en struktur som gir en større variasjon og følelsesmessig bredde. 

minimalists.jpg

Steve Reich, Philip Glass og John Adams

En av verdens mest spilte samtidskomponister

John Adams er en av verdens mest spilte nålevende komponister. Orkesterverket hans, Short Ride in a fast machine, er sagt å bli fremført et eller annet sted i verden minst én gang hver dag! Et annet kjent verk av Adams er hans populære Shaker Loops. Det ble opprinnelig skrevet for strykeseptett i 1978, men stykkets umiddelbare popularitet gjorde at det senere ble omarbeidet for strykeorkester i 1983. 

Eksperiment med utvidet minimalisme

I Shaker Loops finner vi mye av den samme pulserende rytmen og de hypnotiske gjentakelsene som i mange av Glass’ og Reichs verk, men det som gjør at komposisjonen trekker mot det post-minimalistiske, er Adams’ bruk av dynamisk bevegelse og eksplosive høydepunkter som virkemiddel. 

Tittelen er tvetydig. ‘Shake’ peker til hvordan lyden oppfører seg når strykerne lager en summende lyd med buen. Ordspillet går imidlertid videre og inkluderer Adams’ møter med shaker-kulturen; denne nøkterne, arbeidsomme sekten som på sine møter får religiøse opplevelser gjennom skjelvende ekstase.  Dette dynamiske, nesten elektrisk ladede elementet, så fullstendig hinsides minimalismens ordnede, ga stykket sin berettigelse og førte til slutt til at verket ble realisert.

Shaker Loops av John Adams

​Mottaker av verdens gjeveste musikkpriser 
I dag er Adams en av de viktigste komponistene i vår tid med blant annet 5 Grammy-priser, samt 14 nominasjoner på sin merittliste. For sitt bestillingsverk On the transmigration of Souls på oppdrag fra New York-filharmonien, ble han også belønnet med Pulitzer Prize for Music i 2003, og innspillingen av verket ble tildelt Grammy i tre ulike kategorier. 
on the.jpeg
Samfunnskritisk komponist

Adams tar sitt samfunnsengasjement og politiske ståsted med inn i sitt kompositoriske virke  og har skrevet flere verk om aktuelle politiske hendelser. Hans samtidsaktuelle opera Nixon in China (1987) om president Richard Nixons meget omtalte besøk i Kina har ført til en ny bølge musikalske verk med sterk tilknytning til virkeligheten. Adams har også skrevet moderne klassisk, som operaen The Death of Klinghoffer (1991), om passasjerbåten Achille Lauro som i 1985 ble kapret av fire medlemmer av den paletinske frigjøringsfronten og operaen Dr. Atomic (2005) som har testingen av den første atombomben som tema. Adams’ prisvinnende orkesterverk On the transmigration of Souls ble skrevet til ettårsmarkeringen av terrorhandlingene 11. september 2001.

Aktuell konsert

Rettferdighet
Tirsdag 25. april kl. 19.00, Universitetets Aula

Musikk av John Adams, Philip Glass, Michael Tippett, Hannah Kendall, Erkki-Sven Tüür, J. S. Bach og
sanger av Katarina Barruk


Les mer
 
bottom of page